20 marts 2006

Ministeren førte selv kniven mod hjemmesideSveriges udenrigsminister Laila Freivalds var fuldt informeret og involveret, og en embedsmand i udenrigsministeriet handlede ikke på egen hånd, sådan som ministeren tidligere har hævdet, da Sverigedemokraternes hjemmeside ved ministeriets og SÄPO's mellemkomst blev lukket ned, fordi den viste en tegning, der angiveligt fremstillede profeten Muhammed. Det afslører Riksdag & Departement i dag.

Af den historie kan man lære mindst to ting:

1: At Laila Freivalds var indblandet i aktiviteter, som en udenrigsminister ikke skal være indblandet i i et normalt demokratisk land. Forholdet mellem, hvor meget det siger om ministeren og hvor meget, det siger om landet, er op til enhvers temperament.

2: At hun ikke var i stand til at etablere og bevare "denyability", men handlede så kluntet og nyder så lidt opbakning blandt sine medarbejdere, at hun uden videre ceremoniel kan slagtes kun godt en måned efter episoden.

I ethvert normalt demokratisk land ville udenrigsministerens karriere hermed være afsluttet, men Sverige er ikke noget normalt demokratisk land, så se om hun ikke overlever.

Hun har overlevet en flodbølge, så kan hun også overleve dette. Et vigtigt element i sagen er, at det var en absolut svag og marginaliseret - ja, stigmatiseret - fjende, hun valgte sig, da hun for at statuere et eksempel stoppede de viderværdige Sverigedemokrater. Langt de fleste svenskere synes nok, at det var alletiders at få stoppet de svin.

Den almindelige udbredte holdning kraftigt promoveret af den monolitiske svenske presse er nok, at ytringsfrihed kan være meget godt, men den skal anvendes med god smag, og hvis den desuden skaber dårlig stemning i udlandet, så skal den sættes ud af kraft, dog efter en del rituel panderynken og hændervriden.

De to store tabloid-net-aviser rykker ikke på historien overhovedet.

Der er kun en ting, der virkelig truer Leila Freivalds og det er, at Svenskernes Kære Leder Göran Persson har været meget tydlig i sin kritik af udenrigsministeriets crazed loner - hvis han er blevet lokket på banen med forkerte informationer fra Freivalds, så er hun illa ute. Demokratiets spilleregler er til for at overtrædes, men ingen skubber ustraffet til statsministerens magtposition.

Riksdag & Departement: Freivalds godkände kontakt om Sverigedemokraternas hemsida

Utrikesminister Laila Freivalds närmaste politiske tjänsteman handlade inte på egen hand när han kontaktade företaget som stängde Sverigedemokraternas hemsida. R&D kan i dag berätta att Stefan Amér hade samrått med Freivalds innan han agerade.

I början av februari när det fortfarande stormar kring Jyllands-Postens publicering av Muhammedteckningarna utlyser Sverigedemokraterna en teckningstävling.

Säkerhetspolisen, som håller ett öga på Sverigedemokraterna, försöker få Justitiekanslern att ingripa mot en tänkt publicering. JK avvisar framstöten eftersom det skulle strida mot grundlagen.

På utrikesdepartementet är aktiviteten hög. Vad kan göras för att skydda svenska intressen? Sveriges beskickningar får instruktioner om höjd beredskap sedan ambassadbyggnader stormats och satts i brand.

När Sverigedemokraterna publicerar en teckning på sin hemsida tar Stefan Amér kontakt med företaget, Levonline, som har hemsidan på sin server. Han erbjuder företaget information och träffar vd:n i företagets lokaler samma dag. Även Säkerhetspolisen kontaktar företaget.

Kontakterna slutar med att Sverigedemokraternas hemsida släcks.

Hele artiklen


Note: En udbredt myte er, at SD viste de danske Muhammedtegninger, men det var ikke tilfældet. Der var tale om en tegnekonkurrence, og man viste et bidrag, hvor en halvt rygvendt skikkelse ser sig i et spejl, men øjnene på figuren i spejlet er masket af.

0 Comments:

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home