16 marts 2006

Der er en svensker inden i rigsadvokaten

Rigsadvokaten afviser, at der skal indledes straffesag mod Morgenavisen Jyllands-Posten for at have bragt tegninger af profeten Muhammed.

Jyllands-Posten skal ikke straffes, oplyser rigs-advokaten. Men ytringsfriheden er ikke ubegrænset, og loven giver ikke folk ret til ubegrænsede ytringer om religiøse emner, fastslår rigsadvo-katen samtidig:

- Det er således ikke en rigtig gengivelse af gældende ret, når det i artiklen i Jyllands-Posten anføres, at det er uforeneligt medytringsfriheden at gøre krav på hensyntagen til religiøse følelser, og at man må være rede til at finde sig i "hån, spot og latterliggørelse", skriver rigsadvokat Henning Fode.Den mand må være svensker. Der er ikke noget stoltere for en svensk embedsmand på et vist niveau end at træffe en afgørelse, der formelt set ikke er helt korrekt, men netop derfor til gavn for almenvellet dvs. staten. Da Göran Perssons højre hånd, Lars Danielsson, løj for Tsunamikommissionen, var det ingen skam men tværtimod his finest hour, for han løj i statens tjeneste - han løj for folket og højere kan ingen svensk embedsmand nå.

Karikatursagen er klokkeklar. Hverken racismeparagraffen eller blasfemiparagraffen kan bruges til nogetsomhelst. Gå hjem og vug. Men her viser Henning Fode sit svenske format. Naturligvis ligger det uden for rigsadvokatens område at give strafferetslig lektiehjælp til Jyllands-Posten, men på den anden side vil det sende et nyttigt signal til de mennesker ude i den store verden, der tænker med den del af kroppen, der er øverst, når man plukker jordbær.

Afgørelsen i sin helhed.