16 marts 2006

Svensk nej til stomiopereret statsministerEn vis procentdel af den svenske befolkning har noget imod jøder. Det er naturligvis mest muslimer, der er antisemiter, men temmelig mange svenne-svenskere tilkendegiver, at de ikke ønsker en statsminister, der er jøde.

Man kunne også have spurgt, hvordan de ville forholde sig til en græsk-ortodoks, pinsemissionsk eller stomiopereret statsminister you name it. Sagen er jo, at de fleste svenskere vil have en almindelig statsminister. Alt andet er dårlig smag.

Det er ikke antisemitisme, men middelklasseværdier, for kun muslimer og den yderste politiske fløj opererer med jøder som en særlig samfundsgruppe. Ja og så Forum for levande historia, der får 26 millioner om året for at udbrede kendskabet til jødernes skæbne. Et foretagende, som er stærkt afhængig af, at antisemitismen ikke forsvinder, og derfor må anvende betragtelige ressourcer på at oplyse den svenske befolkning om, hvad det er for fordomme og vrangforestillinger, de ikke må have.

Rapporten er lavet i samarbejde med en anden statslig propagandaorganisation, Brottsförebyggande rådet, der også deltager i arbejdet med at udbrede kendskabet til, at Sverige er hårdt angrebet af islamofobi, homofobi og almindelig intolerance, og at der derfor er brug for propagandakampagner for at udbrede kendskabet til fordomme om muslimer, bøsser, smålændinge med sideskilning, tatoverede kartoffeldyrkere, tosprogede thedrikkere, og hvad man nu ellers kan indkredse af rakkerpak. På alle virksomheder og institutioner skal der udarbejdes handleplaner til imødekommelse af fordomme imod hver enkelt gruppe - hvis der er produktion i virksomheden, må den klares på overtid eller i Kina.

En undersøgelse viser, at kun et mindretal af svenskerne mener, at gangbesværede, der går på et fortov, bevæger sig langsommere end andre mennesker. Langt de fleste giver udtryk for, at de mener, at gangbesværede bevæger sig lige så hurtigt som alle andre, og ca 10 procent mener endda, at de bevæger sig hurtigere end andre. På baggrund af denne undersøgelse er man nu gået igang med at forberede en kampagne, der skal udbrede kendskabet til gangbesværede og de latente fordomme, der utvivlsomt findes mod gangbesværede. Skolebørn over hele landet er allerede nået langt i arbejdet med at sammenstykke lister over, hvad det er, man i hvert fald ikke må råbe efter en person, der er dårligt gående.