17 marts 2006

Svensk skolelærer forsvarer ytringsfrihedenNemat Salehi er noget så usædvanligt, som en svensk lærer, der står frem og forsvarer ytringsfriheden i klasselokalet og i et tidsskrift. Det lyser da også ud af artiklen i Skolvärlden, at det er et højst mærkværdigt og skræmmende fænomen, man her står overfor.

"Det er väldig komplekst", får intervieweren sparket ind. Det er svensk kode for, at det nok er bedst ikke at danne sig en klar holdning, men holde sin kæft og lade den gode smag og regeringen bestemme, og det er nok den lære, der i almindelighed bibringes den opvoksende svenske ungdom.

En anden og lige så fin måde at holde sin kæft på på svensk er at sige, at det hele skyldes globaliseringen. Et dejlig stort og udefinerligt fænomen, som fikser til, at det ligger uden for ens muligheder at påvirke verden. Det er strukturelt, som man siger - og så kan det jo være inderlig ligegyldigt, hvad nogle latterlige enkeltindivider går og mener.

Skolvärlden: Han anser att författare, journalister och andra som lever på yttrandefriheten har svikit allmänheten. Nemat Salehi håller med den danske stats-ministern Anders Fogh Rasmussen som kritiserar medier, författare och näringslivet för dubbelmoral i fråga om Muhammed-teckningarna.

- För några år sedan försvarade alla Salman Rushdies Satansverserna. Men ingen vill försvara Jyllands-Postens teckningar. Hur kommer det sig?

Nemat Salehi tror att undfallenheten beror på oljeberoendet och rädslan att drabbas ekonomiskt av bojkotter.

- Västvärlden ligger lågt och daltar istället för att försvara
demokratin.

Han anser att striderna om Muhammed-teckningarna är ett klockrent exempel på globalisering.

- När världen krymper ser vi skillnaderna mellan olika länder tydligare. Religionen blir mer synlig.

Hele artiklenMen, men, men. For alsidighedens skyld taler Skolvärlden naturligvis også med en skolelærer, der har et mere normalt syn på tilværelsen og lærergerningen. Hun mener, det er vigtigt for den opkommende generation, at møde rollemodeller som hende, der kan beskæftige sig med en sag uden at tage stilling til den.

En af de opgaver, hendes elever kan løse, når de er klar til at træde ind i det svenske samfund er at skrive et debatindlæg til en svensk avis, hvor de ikke giver udtryk for nogen mening. "Meget kompliceret problem", "globalisering" og lidt forskellige argumenter for og imod, men ingen stillingtagen. Hvis det ikke er at holde kæft, så ved jeg ikke hvad det er.

Og jeg vil mene: Hvis man ikke tager stilling for ytringsfriheden, så er man nærmest imod - det er vist også den officielle svenske holdning.

Skolvärlden:- Jag tycker inte att det behöver ligga i lärarrollen att ha en åsikt. Det viktiga är att se till att saken blir mångsidigt belyst. Men självklart ligger det i vårt uppdrag att försvara demokratin och alla människors lika värde. Om diskussioner far iväg måste man ibland gå in och bryta.

Samhällsvetarklassen med medieinriktning är just nu i slutfasen av ett temaarbete om tryckfrihetens gränser. Uppgiften är att skriva en debattartikel om Jyllands-Postens publicering av Muhammed-bilderna. Några är helt säkra på vad de tycker, men de flesta vacklar.

Anne Sofie Norlander får frågan om man måste välja sida. Det behövs inte. En debattartikel utan ett eget ställningstagande kan mycket väl ge mvg.

Hele artiklen